+ با سلام با تشکر از تمام عزیزانی که در مسابقه *حماسه حضور * شرکت داشتند مبالغ ناچیزی به عنوان *هدیه مجله پارسی نامه* به حساب کاربری برگزیدگان افزوده شد توفیق روز افزون شما آرزوی قلبی ما است